M·A·C ERKLÆRING OM DYRETESTING

VI JOBBER FOR EN VERDEN UTEN DYRETESTING


M·A·C tester ikke på dyr. Vi eier ikke egne laboratorier for testing på dyr, og vi ber aldri andre om å foreta tester på dyr for oss. Mens myndighetene i enkelte land gjennomfører dyreforsøk for å påvise sikkerheten før de tillate oss å selge produktene våre, har M·A·C aldri testet på dyr, og vi fortsetter å være ledende i bevegelsen for å stoppe dyreforsøk globalt. For å oppnå dette har vi inngått samarbeid med IIVS (Institute for In Vitro Sciences) for å øke bruken og aksepten for testmetoder som ikke involverer testing på dyr.

 

 

FAQ


Her er svarene på noen av de mest stilte spørsmålene vi får. Hvis du har andre spørsmål KLIKKE HER for å sende oss en e-post. Vi ønsker å fortsette denne diskusjonen.

Hvilke land krever testing på dyr?
Kina tester på dyr som en del av en sikkerhetsvurdering av kosmetiske produkter. Vi elsker våre fans, og ønsker ikke å ekskludere noen, uansett hvor de bor.


Hvordan tester M·A·C sine produkter med hensyn til produktsikkerhet og effekt?
Vi bruker frivillige forsøkspersoner og vi gjennomfører eller betaler for in vitro-testing.


Eier M·A·C laboratorier som gjennomfører testing på dyr?
Nei. Vi eier ingen laboratorier som foretar testing på dyr noe sted i verden.


Hva er Institute for In Vitro Sciences?
The INSTITUTE FOR IN VITRO SCIENCES (IIVS) utvikler og innfører programmer i land hvor in vitro-testing ikke er godkjent, i den hensikt å lære andre forskere om den vitenskapelig dokumenterte sikkerheten til disse metodene. Vi er stolte over å kunngjøre et nytt partnerskap med INSTITUTE FOR IN VITRO SCIENCES (IIVS) som skal bidra til å sikre at alternativ testing blir den globale standarden. Gjennom finansiering av IIVSs International Outreach Program (IOP), arbeider vi for å utgjøre en forskjell. IOP tilbyr ulik støtte i form av teknisk assistanse som forelesninger, workshops og hands-on opplæring for land som benytter dyretesting for å dokumentere sikkerheten til ingrediensene i et produkt.