BETINGELSER

MAC Cosmetics Norges Online Betingelser

Sist oppdatert: 4. februar 2016

Velkommen til MAC Cosmetics Norges nettsted ("nettstedet").

Estee Lauder Cosmetics Danmark Norgesfilialen NUF (“MAC Cosmetics Norge”) tilbyr innholdet og tjenestene på nettstedet i henhold til de nedenfor angitte betingelser, vår personvernpolicy samt øvrige vilkår, betingelser og retningslinjer som du kan finne på nettstedet i forbindelse med visse funksjoner, kampanjer og kundeservice som alle er del av og inkludert i disse betingelsene (samlet "betingelsene"). Ved å besøke eller bruke nettstedet anerkjenner du å ha lest, forstått og ubetinget akseptert å være bundet av disse betingelsene.

1. Personvern

Les vår personvernpolicy slik at du forstår hvordan vi behandler dine personopplysninger.

2. Varer og tjenester til personlig bruk

Varer og tjenester som er beskrevet på nettstedet og som vi tilbyr deg, herunder eventuelle vareprøver, er bare til personlig bruk. Du kan ikke selge eller videreselge noen av de produkter, tjenester eller vareprøver som du kjøper eller på annen måte mottar fra oss. Vi forbeholder oss retten til, med eller uten varsel, å annullere eller redusere antall varer og tjenester som du bestiller eller kjøper fra oss, hvis du etter vårt skjønn, bryter våre betingelser.

3. Betingelser og prosedyrer vedrørende kjøp

For å lese våre betingelser og prosedyrer knyttet til bestillinger som skjer på dette nettstedet (inkludert bestillingshåndtering, levering og varehåndtering samt retur og bytte), klikk her.

4. Informasjonens riktighet

Vi forsøker å være så nøyaktige som mulig når vi beskriver varene våre på nettstedet. Vi garanterer likevel ikke, i den grad gjeldende lov tillater, at produktbeskrivelser, farger, informasjon eller annet innhold på nettstedet er nøyaktig, fullstendig og feilfritt.

5. Immaterielle rettigheter

All informasjon og innhold på nettstedet og dets hovedtrekk, herunder - men ikke begrenset til - varemerker, logoer, tjenestemerker, tekst, grafikk, ikoner, bilder, lydklipp, datasamlinger og programvare, samt sammenstilling og strukturering av det ovennevnte (samlet "innholdet") tilhører MAC Cosmetics Norge, våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere, og er beskyttet av norsk rett samt amerikanske og andre internasjonale lover, herunder lover som regulerer opphavsrett og varemerker.

Med unntak for det som angis om begrensede brukerrettigheter i Avsnitt 6, eller i den grad gjeldende preseptorisk lov tillater, kan verken innholdet eller noen del av nettstedet brukes, reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, gjøres tilgjengelig, endres eller på annen måte helt eller delvis utnyttes til noe formål uten vår uttrykkelige, skriftlige forhåndsgodkjenning.

6. Begrensede brukerrettigheter

I den grad gjeldende lov tillater det, gir vi deg en begrenset, gjenkallelig og ikke-eksklusiv rett til tilgang og personlig bruk av nettstedet. Denne begrensede retten omfatter ikke noen rett til å:
(a) utvikle eller bruke rammeteknikker til å omslutte nettstedet eller noen del av det; (b) reprodusere, republisere, distribuere, overføre, selge, lisensiere eller laste ned nettstedet og/eller noe av innholdet (med unntak av slik korttidslagring (caching) som er nødvendig for å se nettstedet); (c) bruke nettstedet og/eller innholdet til annet enn personlig bruk; (d) endre, rekonstruere (foreta omvendt utvikling), eller lage avledet materiale basert enten på nettstedet og/eller deler av innholdet; (e) å samle inn kontoinformasjon til fordel for deg selv eller en annen part; (f) bruke metatagger eller annen "skjult tekst" på noen del av innholdet; eller (g) bruke programvareroboter, spiders, søkeroboter eller lignende verktøy for datainnsamling eller -uthenting, eller foreta annen aktivitet som medfører urimelig belastning på vår infrastruktur. Du må bevare, uten forbehold, alle eierskapsmerknader på nettstedet eller slike som er markert eller tilgjengelig på nettsiden.

I den grad gjeldende lov tillater det, gir vi deg en begrenset, gjenkallelig og ikke-eksklusiv rett til å opprette en hyperkobling til nettstedets startside, for personlig, ikke-kommersiell bruk. En annen nettside som lenker til vårt nettsted kan (i) enveis lenke til vår startside, men ikke gjengi noe av innholdet; (ii) kan ikke antyde at vi står bak eller godkjenner en annen nettside, dets produkter og tjenester; (iii) må ikke feilaktig beskrive sitt forhold til oss; (iv) må ikke inneholde noe som kan oppfattes som usmakelig, uanstendig , støtende eller kontroversielt og kan kun ha innhold som er lovlig og passer for enhver aldersgruppe; (v) kan ikke fremstille oss eller våre produkter og tjenester på feilaktig, misvisende, nedsettende eller på annen måte støtende eller upassende måte, eller assosiere oss med uønskede produkter, tjenester eller meninger; og må (vi) ikke lenke til en annen side enn startsiden på vårt nettsted. Vi har en ubetinget rett til å kreve at du fjerner eventuelle koblinger til nettstedet. Dersom du får et slikt krav fra oss, plikter du umiddelbart å fjerne disse lenkene og avslutte enhver annen lenking med mindre vi uttrykkelig, gir deg en skrifltig tillatelse til å gjenoppta lenkingen.

Hvis du bruker nettstedet og/eller innholdet på en ubehørig måte, betyr det at de begrensede bruksrettigheter i henhold til dette Avsnitt 6 automatisk opphørergjøre gjeldende eventuelle andre sanksjoner og misligsholdsbeføyelser som kan kreves under gjeldende lov eller disse betingelser.

7. Brukers plikter og ansvar

Når du besøker eller bruker nettstedet plikter du å følge de betingelser og de spesielle advarsler eller instruksjoner for tilgang og bruk som finnes på nettstedet. Du skal alltid opptre i samsvar med gjeldende lov, i tråd med god praksis og i god tro. Du kan ikke foreta endringer eller modifikasjoner på nettstedet, i noe av dets innhold eller noen av de tjenester som kan finnes på nettsiden, eller på annen måte skade nettstedets integritet eller drift. Hvis du bevisst eller uaktsomt overtrer noen av forpliktelsene i henhold til betingelsene, vil du, i den grad gjeldende lov tillater det, bli holdt ansvarlig for skader og tap som påføres MAC Cosmetics Norge, våre konsernselskaper, partnere og lisensgivere.

8. Kontoen din

Du kan velge å registrere deg på nettstedet vårt hvis du er over 18 år. Ikke registrer deg hvis du ikke er over 18 år. Hvis du er over 18 år og registrerer deg, har du en e-postadresse/brukernavn og passord til kontoen din. Du er ansvarlig for å beskytte kontoen din, brukernavn og passord, og for å begrense tilgang til datamaskinen din. Du er ansvarlig for å holde denne informasjonen oppdatert, komplett, nøyaktig og korrekt. Du godkjenner at du aksepterer det fulle ansvar for alle aktiviteter som skjer via din konto, brukernavn og/eller passord. Du aksepterer å bare oppgi oppdatert, fullstendig, nøyaktig og korrekt informasjon. Hvis du besøker og bruker nettstedet på vegne av en annen, bekrefter du at du har myndighet til å forplikte denne personen som hovedperson til disse vilkårene, og hvis du ikke har slik myndighet, godtar du å være bundet av disse vilkårene, og ta ansvar for skader som følge av eller som følge av misbruk av nettstedet eller innholdet.

Vi forbeholder oss retten til å nekte levering av tjenesten og/eller avslutte kontoen din uten forvarsel, ved brudd på disse betingelsene, eller hvis vi bestemmer oss for at det er i MAC Cosmetics Norges interesse å gjøre det.

9. Lenker til tredjepart

Vi er ikke ansvarlige for innholdet på noen nettsider utenfor vårt nettsted, og heller ikke for andre nettsteder som lenker til eller fra vårt nettsted. Lenker som vises på nettstedet er bare til orientering og innebærer ikke at innholdet, produktet, tjenesten eller leverandøren som lenken refererer til på noen måte støttes eller er godkjent av oss, våre konsernselskaper eller partnere. Dine egne lenker til eller fra andre andre nettsteder, gjør du på egen risiko. Vi har intet ansvar for å undersøke, vurdere, og vi gir ingen garantier for tilbud på nettsider eller nettsteder som det er lenket til eller fra vårt eget nettsted, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold, produkter, tjenester eller praksisen til slike nettsider og nettsteder, herunder, men ikke begrenset til disse sidenes personvernpolicyer og betingelser. Du bør lese nøye gjennom alle betingelser og retningslinjer som gjelder for sider utenfor nettstedet og andre nettsteder du besøker.

10. Spesielle funksjoner og arrangementer

Nettstedet kan tilby visse spesialfunksjoner og arrangementer (herunder konkurranse, loddtrekninger eller andre tilbud) som kan (a) være underlagt særlige vilkår for bruk, regler og/eller policyer er i tillegg til, eller i stedet for betingelsene; og (b) tilbys av oss eller tredjeparter. I slike tilfeller vil vi orientere deg om dette, og hvis du ønsker å benytte deg av slike tilbud, aksepterer du at de er underlagt slike tilleggs- eller separate betingelser for bruk, regler og/eller policyer.

11. Henvendelser

Det er vår policy å avvise alle forslag og ideer vi ikke har bedt om. Uavhengig av dette, vil alle henvendelser, tilbakemeldinger, forslag, ideer eller annen informasjon som du gir oss (kalt "henvendelser"") bli behandlet som offentlig og ikke-konfidensielt materiale. Så langt det følger av betingelsene i vår personvernpolicy, og i den grad gjeldende lov tillater det, medfører din overføring eller posting av en henvendelse til oss, at du gir oss en ikke-eksklusiv, royalty-fri, overførbar, ugjenkallelig og fullt ut viderelisensierbar rett til å kopiere, bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, oversette, publisere, lisensiere, distribuere, selge eller tildele henvendelsen på den måte vi finner hensiktsmessig, herunder, men ikke begrenset til, helt eller delvis lage bearbeidelser av denne, distribuere og vise en henvendelse i enhver form, uansett medium og ved hjelp av enhver type teknologi, enten den er kjent eller (i den grad gjeldende lov tillater) utviklet senere, enten alene eller som en del av et annet verk eller produkt, eller til å bruke henvendelsen i eller i tilknytning til noen av våre produkter eller tjenester i hele den perioden den aktuelle immaterielle rettighet gjelder. Du er også innforstått med at henvendelsen ikke vil bli returnert, og at vi i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov kan bruke ideer, konsepter eller know-how som finnes i henvendelsen til alle tenkelige formål uten å betale for det, herunder, men ikke begrenset til utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av varer.

Hvis du foretar en henvendelse til oss, garanterer du at du eier eller har rettigheter til innholdet i henvendelsen. Du bekrefter og garanterer videre at henvendelsen ikke utgjør eller inneholder datavirus, kommersielt press, kjedebrev, masseutsendelser eller noen form for spam. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være en annen person eller enhet, eller på annen måte villede oss vedrørende opprinnelsen til en henvendelse. Du samtykker i å holde oss skadesløs i forhold til alle krav som måtte oppstå i forbindelse med rettigheter til innholdet i en henvendelse eller skader som måtte oppstå som følge av en henvendelse.

12. Brukerinnhold

Når du overfører, laster opp, poster, sender e-post eller på annen måte tilgjengeliggjør data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, bilder, videoer, meldinger eller annet materiale ("brukerinnhold") på nettstedet, er du helt og fullt ut ansvarlig for slikt brukerinnhold. Slikt brukerinnhold utgjør en henvendelse i henhold til Avsnitt 11. Det er du og eventuell tredjepart, og ikke vi, som har eneansvar for alt brukerinnhold som er lagt ut på nettstedet. Du aksepterer å ikke forsøke å overtale eller oppmuntre andre til å overføre, laste opp, legge ut, sende e-post eller på annen måte gjøre brukerinnhold tilgjengelig på nettstedet som (a) er ulovlig, skadelig, krenkende mot personvernet, truende, fornærmende, nedsettende, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, pornografisk, hatefulll, etnisk eller på annen måte fordømmende; (b) du ikke har rett til å tilgjengeliggjøre i henhold til lov, avtale eller tillitsmessig forhold; (c) du vet er falsk, feilaktig eller villedende; (d) du har fått betalt for eller på noen måte blitt kompensert for av en tredjepart; eller (e) krenker rettigheter til patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller annen immateriell rettighet. Videre samtykker du i å ikke overføre, laste opp, legge ut, ved hjelp av e-post eller på annen måte spre datavirus, uoppfordret eller uberettiget reklame, kommersielt press herunder kjedebrev, masseutsendelser, eller noen form for spam. Du samtykker også til ikke å (i) utgi deg for å være en annen person eller organisasjon eller forfalske dokumentasjon eller på annen måte gi et misvisende bilde av din tilknytning til en person eller organisasjon; (ii) "forfølge" eller på annen måte sjikanere eller oppfordre til trakassering av andre, eller lure eller skade noen tredjepart, inkludert på noen måte skade mindreårige; (iii) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere kjennetegn for å skjule opprinnelsen til brukerinnhold; (iv) med eller uten hensikt bryte gjeldende norske eller andre nasjonale eller internasjonale lover og regler; eller (v) samle inn eller lagre personlig identifiserbare data om andre brukere.

Vi står ikke bak eller kontrollerer ikke brukerinnhold som overføres og legges ut på nettsiden, og vi kan følgelig ikke garantere nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på brukerinnholdet. Du er innforstått med at du ved å bruke nettstedet kan bli utsatt for brukerinnhold som er støtende, usømmelig eller upassende for deg. Vi er ikke under noen omstendigheter, i den grad gjeldende lov tillater, ansvarlige for brukerinnhold, herunder, men ikke begrenset til, feil eller mangler i brukerinnhold eller for tap eller skade som du lider på grunn av bruk av brukerinnhold som er overført, lastet opp, sendt på e-post eller på annen måte er gjort tilgjengelig via nettstedet.

Du er innforstått med at vi ut fra eget skjønn har rett til å avstå fra å publisere brukerinnhold, og at vi forbeholder oss retten til å endre, forkorte eller fjerne brukerinnhold. Vi har videre rett til å fjerne brukerinnhold som bryter med betingelsene eller på annen måte er upassende. Vi forbeholder oss retten til uten forutgående varsel å avbryte tilgangen til tjenesten for brukere som bryter betingelsene eller krenker andres rettigheter.

13. Brudd på immaterielle rettigheter

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at ditt materiale er benyttet på en måte som innebærer brudd på opphavsrett, rett til varemerke, patent, rettigheter etter markedsføringsloven kapittel 6 eller annen immateriell rettighet, kan du sende en e-post eller skriftlig varsel om dette til våre spesielle saksbehandlere for brudd på slike rettigheter og vedlegge: (i) en beskrivelse av det materiale beskyttet av immaterielle rettigheter som du mener har blitt krenket, en angivelse av hvilken type rettighet du anser krenket, og en bekreftelse på at du er innehaver av nevnte rettighet eller autorisert til å handle på vegne av rettighetshaver; (ii) en beskrivelse av det materialet som du mener utgjør brudd og hvor materialet befinner seg på nettstedet; (iii) din adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vår saksbehandler for varsel om brudd på immaterielle rettigheter er Advokatfirmaet Hjort DA v/advokat Monica Syrdal, Akersg. 51, Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo, Norge. Tlf: +47 22 47 1800 Fax: +47 22 47 18 18, e-post:msy@hjort.no.

OBS: KONTAKTINFORMASJONEN OVER GJELDER EKSKLUSIVT FOR HENVENDELSER TIL MAC COSMETICS NORGE ONLINE OM AT DET KAN VÆRE BRUDD PÅ IMMATERIELLE RETTIGHETER. ANDRE TYPER HENVENDELSER BLIR IKKE BESVART MED DENNE PROSEDYREN, MEN KAN RETTES TIL VÅR KUNDESERVICE VIA E-POST Kundeservice-no@maccosmetics.com.

14. Garantier og fremstillinger: ansvarsbegrensning

NÅR MAC COSMETICS NORGE TILBYR DETTE NETTSTEDET ETABLERES INGEN KOMMERSIELL AVTALE ELLER FORRETNINGSFORBINDELSE MED KUNDEN. NETTSTEDET TILBYS ”SOM DET ER”. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER LØFTER AV NOEN SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, GJENNOM DISSE BETINGELSENE ELLER SELVE NETTSTEDETHERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OG LØFTER OM TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHET, UKRENKELIGHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, MED UNNTAK FOR TILFELLER DER SLIKE GARANTIER OG LØFTER IFØLGE GJELDENDE LOV IKKE KAN BEGRENSES.

DU AKSEPTERER AT VI IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, SÅ LANGT SOM GJELDENDE LOV TILLATER, ER ANSVARLIG (KONTRAKTMESSIG, ØKONOMISK ELLER PÅ ANNEN MÅTE) FOR: (a) AVBRUTTE FORRETNINGSAVTALER (b) AVBRUDD ELLER FORSINKET TILGANG TIL NETTSTEDET; (c) UTEBLITTE, FEILLEVERTE OG ØDELAGTE DATA ELLER ANNEN FORM FOR DATAFORSTYRRELSE; (d) SKADE SOM FØLGE AV LENKER ELLER ANNET DATASAMARBEID MED TREDJEMANN ELLER SOM FØLGE AV NETTSIDER UTENFOR NETTSTEDET; (e) DATAVIRUS, SYSTEMSVIKT ELLER SYSTEMFORSTYRRELSER SOM KAN OPPSTÅ NÅR DU BRUKER NETTSTEDET, INKLUDERT NÅR LENKING SKJER TIL OG FRA TREDJEPARTS NETTSTEDER; (f) FEIL ELLER MANGLER I INNHOLD ELLER (g) HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL.

I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER SKAL VI IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER AV NOE SLAG (HERUNDER TAPTE INNTEKTER) SOM ER FORBUNDET MED NETTSTEDET ELLER BRUK AV DET, UANSETT OM HANDLINGEN ER BASERT PÅ KONTRAKT, ER ULOVLIG ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM VI HAR VÆRT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL VÅRT MAKSIMALE TOTALE ANSVAR OVERSTIGE HUNDRE DOLLAR (USD 100) ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA. ETTERSOM ENKELTE LAND IKKE TILLATER ANVARSBEGRENSNING FOR FØLGESKADER ELLER ULYKKER, FORSETT ELLER GROV UAKTSOMHET, BEGRENSES VÅRT ANSVAR I DISSE LANDENE I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOV.

DU AKSEPTERER AT INGEN KRAV ELLER TVISTER VEDRØRENDE BRUK AV NETTSTEDET ELLER DISSE BETINGELSENE KAN FREMSETTES ELLER INNLEDES AV DEG MER ENN ETT (1) ÅR ETTER AT ÅRSAKEN TIL ET SLIKT KRAV ELLER TVIST OPPSTOD.

15. Skadesløshet

I den utstrekning loven tillater det, samtykker du til å forsvare oss, å betale erstatning til oss og ellers holde oss skadesløse for alle tap, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår som følge av krav eller handling fra tredjepart i forbindelse med din bruk av nettstedet, herunder om du har brutt betingelsene. Du samtykker også i å holde oss skadesløse for samtlige tap, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatutgifter, som oppstår som følge av din bruk av programvareroboter, spiders, søkeroboter eller lignende datainnsamlingsverktøy, eller hvis du har foretatt andre handlinger som medfører en urimelig belastning på vår infrastruktur.

16. Tvister

Enhver tvist tilknyttet nettstedet og/eller disse betingelser er regulert av norsk lov. Alle tvister som oppstår som en følge av ditt besøk på nettstedet skal, med mindre tvisteloven eller annen relevant norsk eller utenlandsk lov og eller konvensjon gir anvisning på at også annet verneting er kompetent, løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

17. Samtykke til å motta meldinger elektronisk via posting på nettstedet og via e-post

Du samtykker til å motta slike avtaler, meldinger, offentliggjørelser og annen kommunikasjon (samlet kalt "meldinger") som disse betingelsene viser til i elektronisk form, herunder, men ikke begrenset til, via e-post eller via posting på nettstedet. Du aksepterer også at alle meldinger som vi gir deg i elektronisk form oppfyller eventuelle krav til skriftlighet etter gjeldende rett. Vil du trekke ditt samtykke til å motta meldinger elektronisk, må du varsle oss om slik tilbakekalling via e-post til Kundeservice-no@maccosmetics.com og slutte å bruke nettstedet. En slik tilbakekalling medfører at alle dine rettigheter i henhold til betingelsene, herunder men ikke begrenset til de begrensede brukerrettigheter i henhold Avsnitt 6, automatisk opphører å gjelde. Vi kan dessverre ikke tilby bruk av nettstedet til en bruker som ikke har samtykker til å motta elektroniske meldinger.

Vær oppmerksom på at ovennevnte samtykke til å motta meldinger elektronisk, ikke har noen sammenheng med de valg du gjør i forhold til mottak av markedsføringshenvendelser. De valgmulighetene du har når det gjelder mottak av markedsføringshenvendelser er angitt i vår Personvernpolicy.

18. Generelt

Du aksepterer og godtar at disse betingelsene utgjør den fulle og hele avtalen mellom deg og oss hva gjelder din bruk av nettstedet, og erstatter alle tidligere forslag, avtaler og kommunikasjon.

Vi forbeholder oss retten til når som helst og etter eget skjønn å endre vilkårene ved å publisere endringene på nettstedet eller ved gi melding om endringen. Alle endringer trer i kraft omgående etter posting på nettstedet eller når melding om endring er sendt ut. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter en slik endring betyr dette at du anses å ha akseptert de endrede vilkårene. Vi kan si opp rettighetene i henhold til betingelsene med eller uten forvarsel. Du skal umiddelbart rette deg etter en oppsigelse eller et varsel, herunder avslutte all bruk av nettstedet.

Ingenting i disse vilkårene skal anses å opprette noe foretak, partnerskap eller annen form for felles virksomhet mellom oss. En eventuell unnlatelse fra vår side av å kreve at du oppfyller noen bestemmelse i betingelsene skal ikke påvirke vår rett til å kreve oppfyllelse på et senere tidspunkt. Heller ikke skal vårt eventuelle frafall av krav i forbindelse med brudd på en bestemmelse i betingelsene anses som en opphevelse av selve bestemmelsen. Hvis en bestemmelse i disse betingelsene skulle være umulig å håndheve eller ugyldig i henhold til gjeldende lov, voldgiftsdom eller rettsavgjørelse, skal en slik mangel på håndhevelsesmuligheter eller ugyldighet ikke bety at betingelsene i sin helhet anses umulig å håndheve og ugyldige. I et slikt tilfelle, skal disse betingelsene endres, i den grad det er mulig, av den håndhevende enhet, slik at de i størst mulig grad reflekterer partenes opprinnelige intensjon med den aktuelle bestemmelsen.

Hvis du har spørsmål om betingelsene, kan du sende en e-post til oss på Kundeservice-no@maccosmetics.com.

Copyright © Make-Up Art Cosmetics, Inc. Alle rettigheter reservert i hele verden.